JUHLATILA NIZZA VARAUSEHDOT

VARAUSEHDOT TULEVAT KUMPAAKIN OSAPUOLTA SITOVIKSI, KUN ASIAKAS ON VARAUKSEN TEHTYÄÄN SAANUT VARAUSVAHVISTUKSEN TAI SUORITTANUT TILAVUOKRAMAKSUN.

Varaaminen ja maksut 

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa varausta järjestäviltä alaikäisiltä vaaditaan huoltajan allekirjoitus. Järjestysmies vaaditaan tilaisuuksiin, joissa on 20 hlö tai enemmän ja asiakkaissa on alle 21-vuotiaita. 

Varauksen tehtyään asiakas saa varausvahvistuksen, joka vahvistaa peruutusehdot. Asiakkaalle lähetetään sähköpostilla lasku tilavuokran maksamista varten. Avaimet luovutetaan maksutodistusta vastaan.

Peruutukset

Peruutukset tulee tehdä aina kirjallisesti myyntipalvelun osoitteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen myynti@juhlatilanizza.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saapunut myyntipalveluumme.

Asiakas voi peruuttaa varauksen viimeistään kuukautta ennen varauksen alkamispäivää. Myöhemmin perutuista varauksista palautetaan 50 prosenttia.

Juhlatila Nizzan oikeus perua varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, voi Juhlatila Nizza perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksut kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei asiakkaan toimesta ole maksettu eräpäivään mennessä varaus peruuntuu automaattisesti.

Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Oleskelu tiloissa

Juhlatila Nizzan tilat ovat asiakkaan käytettävissä sovitusta varauspäivästä ja -kellonajasta lähtien siihen saakka kun sopimus edellyttää. Juhlatiloista poistuminen tapahtuu joka tapauksessa viimeistään klo 2 yöllä.

Alkoholijuomien nauttiminen piha-alueella on ehdottomasti kielletty.

Tilaushetkellä on mahdollista valita omatoiminen siivous tai siivouspalvelu (120€). Kohteen loppusiivous kuuluu jälkimmäisessä tapauksessa hintaan ja suoritetaan vuokraajan toimesta. Asiakkaan tulee tässäkin tapauksessa ylläpitää kohtuullista siisteystasoa varauksen aikana. Asiakkaan vastuulla on myös valojen sammutus, ovien lukitseminen ja ikkunoiden sulkeminen.

Tiloissa on tallentava kameravalvonta asiakkaiden turvallisuutta takaamaan. Kameroihin ei saa koskea, eikä peittää. Kameroihin kohdistunut ilkivalta veloitetaan asiakkaalta 100 €, rikottu kamera toteutuneiden kustannusten mukaan.

DJ-koppiin juomien vieminen on ehdottomasti kielletty! Laitteiden kokonaishinta on 10 000 €. Rikki menneistä laitteista veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Laitteita käytettävä ohjeiden mukaisesti. Musiikkilaitteiden väärinkäytöstä johtuvat uudelleeen ohjelmointi toimet maksavat asiakkaalle 100 e. Ilmi tulleista juomien nauttimisesta DJ-kopissa, veloitamme 50 €.

Oleskelu tapahtuu vain tilassa, joka on sovittu vuokrauksen yhteydessä. Muiden tilojen asiaton käyttö veloitetaan asiakkaalta 100 €,

Jos asiakas on valinnut omatoimisen siivouksen:
Ennen luovutusta asiakkaan vastuulla on astioiden pesu, roskien vienti ja jääkaapin tyhjennys. Pesemättömistä astioista veloitetaan erikseen 50€ lisämaksu, viemättömistä roskista 50€ ja tyhjentämättömästä jääkaapista 50€. Tyhjiä pulloja tai tölkkejä ei saa jättää roskakatokseen. Tiloihin jätetyistä pulloista ja tölkeistä veloitetaan 50€.

Erikoissiivouksesta, sekä mahdollisista rikkoutuneista kalusteista, astioista tai laitteista on vuokranantajalla oikeus periä kulut todellisten aiheutuneiden kulujen mukaan, 50€/h. Erikoissiivouksella tarkoitetaan esim. kalusteiden erikoispuhdistusta, mattojen pesetystä tai kiinteistön kiinteisiin osiin kohdistuvia erikoispuhdistus tai maalaus- tai korjaustoimenpiteitä, jotka johtuvat asiakkaan oleskelusta kohteessa. Oksennuksen siivous 150 €.

Mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaraa samassa kiinteistössä oleville tai alueen asukkaille, on vuokranantajalla/edustajalla/myyjätaholla oikeus purkaa varaussuhde yhden huomautuksen jälkeen välittömästi. Kaikista häiriöistä aiheutuneet toimenpiteet ja kulut laskutetaan asiakkaalta todellisten kertyneiden kustannusten mukaan.

Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa Juhlatila Nizzan alueella. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan yksi ylimääräinen vuokrakohteen vuorokausivuokra lisättynä tekstiilien pesulalaskulla. Tupakointi tapahtuu ulkona erikseen merkityillä alueilla. Asiakkaan vastuulla on siivota piha-alue tulleista tupakantumpeista ja roskista. Siivoamatta jätetystä piha-alueesta veloitetaan erikseen 50e lisämaksu.

Lupa lemmikin tuonnista tiloihin on pyydettävä aina myyjätaholta. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään 40 €/lemmikki/vrk lisämaksu.

Juhlapalvelu Nizza ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista oireista asiakkaille.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan Juhlatila Nizzan tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon.

Henkilömäärä

Vuokrattavia tiloja ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä tilojen kuvauksessa tai tilauksen yhteydessä on enimmäishenkilömäärästä mainittu.

Huomautukset ja reklamaatiot

Kaikki vuokrattavien tilojen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on välittömästi vuokrasuhteen aikana ilmoitettava suoraan Juhlatila Nizzaa edustavalle yhteyshenkilölle.