Varausehdot

Varausehdot

Näitä vuokrausehtoja sovelletaan Pirtinranta 3 kiinteisössä sijaitsevien juhlatiojen vuokraukseen. Juhlatilojen vuokranantaja on Pohjolan Pidot Oy.
Näissä vuokrausehdoissa vuokralaisella tarkoitetaan Juhlatila Nizzan sähköisessä vuokrausjärjestelmässä, puhelimitse tai sähköpostitse varannutta/vuokrannutta henkilöä. Myös juhlatilojen yrityskäyttöön vuokrattaessa vastuullinen vuokralainen on vuokrausjärjestelmässä nimetty henkilö. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.

1 § VARAAMINEN
Vuokralaisen tulee olla vähintään 18-vuotias. Vuokralainen antaa suostumuksensa henkilöllisyytensä (nimi ja sotu) tarkistamiseen avainta noudettaessa ja vastaa siitä että hänen sähköisessä vuokrausjärjestelmässä antamansa henkilö- ja varaustiedot ovat oikeita.

Sähköisessä vuokrausjärjestelmässä tehty varaus on vuokralaista sitova huomioiden kuitenkin 2§ mukaiset peruutusehdot.
Juhlatilan vuokra muodostuu tilavuokrasta ja lisäsiivousmaksuista.

2 § PERUUTUSEHDOT

Tilaajalla on oikeus seuraavien peruutus- ja varausehtojen puitteissa peruuttaa juhla- ja kokoustilan vuokran kirjallisesti osoitteeseen: info@kolmekokkia.fi.

Vahvistetun varauksen perumisesta laskutamme:
50% vuokra hinnasta jos peruutus tehdään 21 vrk sisällä ennen tilaisuutta
75% vuokra hinnasta jos peruutus tehdään 14 vrk sisällä ennen tilaisuutta
Täyden tilavuokran jos peruutus tehdään 7 vrk sisällä ennen tilaisuutta
Peruutuspyynnöt perusteluineen sähköpostitse osoitteseen info@kolmekokkia.fi

Vuokranantaja pidättää itselleen oikeuden perua varaus yksipuolisesti ilman velvoitteita viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen vuokrapäivää.
Äkillisestä esteestä(vesivahinko, tulipalo, ilkivalta, yms.) johtuen vuokranantaja voi perua vuokrauksen vielä vuokrapäivänä ilman korvausvelvoitteita vuokralaiselle.

 

3 § VAHINGONTEKO JA LISÄSIIVOUS

Juhlatilojen vuokralainen vastaa vuokra-aikana vuokranantajalle ja/tai kiinteistön omistajalle tai niiden omaisuudelle vuokratilojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Vuokralainen on myös vastuussa vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jos vahinko on seurausta vuokralaisen huolimattomasta toiminnasta vuokrauksen aikana (esimerkiksi vesihana/suihku/hella/uuni/kahvin- tai vedenkeitin on jäänyt päälle yms.). Vahingonkorvausvastuu kattaa materiaali- ja korjaustyökustannukset. Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot laskutetaan vuokralaiselta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Vuokralaisen toimesta juhlatilojen tulee olla siistissä kunnossa vuokrauksen jälkeen, samassa kunnossa kuin luovuttaessa.
Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle viivytyksettä viimeistään heti vuokrapäivää seuraavana arkipäivänä juhlatiloissa mahdollisesti tapahtuneista vahingoista.

4 § JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Vuokralainen vastaa vuokra-aikana vuokrakohteessa omasta ja vieraidensa toiminnasta ja sen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä ja henkilö- sekä esinevahingoista.
Juhlatiloja ei saa ali-, edelleen- tai jälleenvuokrata, eikä juhlatiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin saa myydä pääsylippuja.

Omien alkoholijuomien nauttiminen ja tarjoilu voimassa olevien lakien mukaisesti täysi-ikäisille henkilöille juhlatiloissa on sallittua, mutta alkoholijuomien myynti ja välittäminen tms. vastikkeellinen tarjoaminen on kiellettyä.

Vuokranantajalla tai sen valtuuttamalla edustajalla (esim. vartiointiliikkeellä) on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus juhlatiloissa, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille, vaaraa kiinteistölle tai irtaimistolle, tai mikäli tiloissa on tai epäillään olevan päihtyneitä alaikäisiä henkilöitä. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrahyvitykseen, mikäli tilaisuus joudutaan keskeyttämään vuokralaisesta johtuvasta syystä.

Tupakointi sisätiloissa on kielletty.
Pihassa ei saa käyttäytyä naapurissa olevia asuinrakennuksia häiritsevästi.

5 § MAKSUEHDOT
Varaus maksetaan ennen avaimien luovutusta.

6 § REKLAMAATIOT
Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä vuokranantajalle sähköpostitse osoitteeseen info(at)kolmekokkia.fi
Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta vuokralaiselle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu vuokranantajalle riippumattomista syistä.
Nämä vuokrausehdot on laadittu 1.6.2022. Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin.

Pohjolan Pidot Oy
Kauppakatu 62
78200 Varkaus